Foto: Mikkel Hørlyck

Læs-tast-tal! Også når I henvender jer til CS

Leder

En fagforening er til for at hjælpe medlemmerne. Vi er et fællesskab, der arbejder for bedre vilkår for jer, og vi hjælper jer og jeres kollegaer, hvis I kommer i klemme i jeres arbejdsliv på den ene eller anden måde. At give jer de bedst mulige råd og vejledning er hele grunden til, at vi er her, og medarbejderne i CS arbejder hårdt hver eneste dag for at sikre bedre vilkår og en fair behandling til jer alle sammen.

Vores medarbejdere i huset sidder ofte med sager, der omhandler følsomme emner. Det kan være ting, som løn og ydelser, der direkte påvirker jeres økonomi og hverdag. Eller afskedigelser og sygemeldinger, der kan få stor betydning for jeres fremtidige liv både i forhold til karriere og privat. Det er et stort ansvar, og det ved vores medarbejdere godt. Derfor går de til opgaverne med respekt og viden.

CS medarbejdere vil gøre alt, der står i deres magt for at hjælpe, men det er vigtigt at understrege, at vi som fagforening arbejder indenfor nogle fastlagte rammer af love og aftaler, og nogle gange kan vores medarbejdere ikke hjælpe yderligere, selvom de gerne vil.

I den seneste tid har vi set en tendens til, at nogle medlemmer lader deres frustrationer og afmagt gå ud over medarbejderne i CS både telefonisk og på skrift. Dette sker oftest, hvis medlemmet ikke får den afgørelse på deres sag, som de havde forventet, eller hvis der er andre forhindringer, der gør, at en sag ikke kan løses tilfredsstillende. Det skal vi have sat en stopper for, for det er fuldstændig urimeligt, at vores medarbejdere skal overfuses med skældsord og trusler. Ligesom mange af jer, brænder vores medarbejdere i huset for at løse opgaven, og det påvirker dem naturligvis negativt både professionelt og privat, når tonen bliver grov og måske endda truende.

Vi kan se, at en del af frustrationerne stammer fra, at man som medarbejder ikke er blevet informeret tilstrækkeligt. Det kan være manglende informationer om, hvilke regler og aftaler, der er gældende for ens arbejde, eller det kan være mangel på information om en pågældende sag. Det er arbejdsgivers ansvar at informere sine medarbejdere om deres arbejdsvilkår, men vi ser desværre en kedelig tendens til, at medarbejderne i højere grad er overladt til sig selv, og at man selv skal sørge for at finde de informationer, man har brug for i et system, der ikke altid er brugervenligt. Det giver anledning til store frustrationer, hvis man ikke kan finde svar på sine spørgsmål eller ikke ved, hvor man skal gå hen.

En anden del af forklaringen kan være, at vi generelt er blevet dårligere til at holde den gode tone. Særligt på skrift. Forvilder man sig ind i kommentarfelterne på nyhedssidernes facebookprofiler, kan man nærmest blive chokeret over, hvordan tilsyneladende voksne mennesker kan finde på at skrive til og om andre. Måske er den tendens smittet af, så man nogle gange glemmer, at der sidder et rigtigt menneske med følelser i den anden ende af telefonen eller mailen.

Der kan være flere forklaringer, men det gør stadig opførslen uacceptabel. Jeg forstår godt, at man kan være frustreret, vred og ked af det, når man får at vide, at ens fagforening ikke kan gøre mere i en konkret sag. Vi tager gerne imod kritik, men jeg vil ikke finde mig i, at medarbejdere i CS går hjem fra arbejde med en knude i maven, fordi nogle medlemmer mister besindelsen. Derfor har jeg opfordret til, at medarbejderne sender den type henvendelser videre til henholdsvis mig eller CS’ sekretariatschef.

CS er en fagforening for vores medlemmer, men vi er også en arbejdsplads for en række dedikerede og dygtige medarbejdere. Som arbejdsplads skal vi sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og jeg håber derfor, at I alle vil være med til at værne om vores medarbejdere, så de også fremover kan hjælpe jer og jeres kollegaer.

Formand Jesper Korsgaard Hansen

Andre nyheder

Søg