Nej til aftaleforslag om tjenesterejser

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, HOD, har indgået en aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS, der bl.a. sikrer udsendte medlemmer i forbindelse med OPERATION INTERFLEX i England et fast tillæg for deres arbejde derovre.

CS har derimod afvist at underskrive aftaleudkastet. Det har vi gjort, fordi det FPS har foreslået vores medlemmer ikke i samme grad kompenserer den indsats, der ydes.

– Vi er på ingen måde tilfredse med det, som FPS vil tilbyde vores medlemmer. Her er tale om forringelser både i forhold til arbejdstider og arbejdsvilkår, og det skal selvfølgelig kompenseres tilsvarende. Det udkast FPS er kommet med, er meget langt fra vores ønsker, og derfor kan og vil jeg ikke underskrive en ny aftale, fastslår Jesper Korsgaard Hansen, formand for CS.

Midlertidig løsning

I over et år har danske soldater arbejdet i England bl.a. med at træne ukrainske soldater. Det har betydet meget lange og koncentrerede arbejdsdage med meget lidt fritid. Hidtil er vores medlemmer blevet kompenseret med udbetaling af det optjente merarbejde og variable ydelser. Det er set som en midlertidig løsning. Derfor er både Forsvaret og de faglige organisationer interesserede i at få en fast aftale, der også kan gælde for fremtidige lignende opgaver.

Det skal være en ’Aftale om tjenesterejser til løsning af militære -og eller beredskabsfaglige opgaver i udlandet’. Altså opgaver, der ikke falder ind under betegnelsen ’internationale operationer’, og i øvrigt kan have kortere men fortrinsvis længere varighed.

Der vil forventeligt blive arbejdet rigtig mange timer med opgaverne, og i CS er vi parat til at strække os langt for at få en god aftale på plads, der også er fleksibel for arbejdsgiver. Men så skal vores medlemmer også kompenseres rimeligt, samt have mulighed for hvile under opgaveløsningen.

Det aftaleudkast, som FPS er kommet med, er ikke kun et spørgsmål om at den økonomiske godtgørelse er for lav i forhold til det antal timer, som vores medlemmer skal arbejde, men også at man vil forringe arbejdsvilkårene samtidig, og det kan CS under ingen omstændigheder acceptere.

Forudsigelighed ønskes

CS vil med aftalen gerne sikre, at det enkelte medlem har ’en forudsigelighed i sin personlige indkomst’, altså at man ved, hvor meget løn man får udbetalt hver måned – og at beløbet ikke i stedet pludselig skal afspadseres ved hjemkomst i stedet for udbetaling.

Når HOD har underskrevet deres aftale med FPS, skyldes det, at de har opnået en efter deres vurdering mere lukrativ ordning, men der er vi slet ikke.

– Det er jo deres ret at sige ja, hvis de synes aftalen er god for dem. Men fordi den er god for officererne, er den ikke nødvendigvis god for os. Man skal huske på, at officererne også har en helt anden overenskomst -og i øvrigt også lønaftale, påpeger Jesper Korsgaard Hansen.

– Og aftaleudkastet er ikke godt for vores medlemmer, så derfor har jeg ikke underskrevet det nuværende aftaleudkast, og gør det heller ikke, før vilkår -og kompensationen er i orden, understreger CS’ formand.

Andre nyheder

Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg