Ny løsning for medarbejderes obligatoriske pensionsordning i Grønland

Efter knap et års drøftelser med grønlandske skattemyndigheder og Medarbejder- og kompetencestyrelsen, er der nu en løsning på vej i forhold til den obligatoriske pensionsordning for CS’ medlemmer på Grønlandsk skat.

En række medlemmer kom i 2018 i klemme i en grønlandsk lov om obligatorisk pensionsopsparing, som de skulle have været undtaget fra. Det er de siden blevet, men der var dog stadig et udestående fra de tidligere år, og det var svært for den enkelte medarbejder at dokumentere, at man er omfattet at undtagelsen.

Men nu skulle det gerne blive mere overskueligt, for de grønlandske myndigheder har nemlig anerkendt, at pensionsordninger på baggrund af en kollektiv overenskomst også er omfattet af undtagelsen til loven, men kun hvis opsparingens størrelse er i overensstemmelse med § 3 i loven om obligatorisk pensionsordning.

Oplysninger for skatteår korrigeres

Det betyder, at opsparingen i 2021 skal udgøre 6 procent af beregningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for de tillæg, som tjenestemænd oppebærer. I 2018 var der tale om 4 procent, i 2019 på 5 procent og i 2020 på 6 procent af opsparingsgrundlaget.

På grund af ovenstående ændringer skal der foretages en række korrektioner. Det er derfor aftalt, at Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) fremsender oplysningerne for alle berørte medarbejdere i Forsvaret, hvorefter skattemyndighederne retter til.

I første omgang vil myndighederne behandle oplysningerne for skatteåret 2020. Dette arbejde forventes at være afsluttet ved dette års udgang. Herefter vil man behandle oplysningerne for skatteårene for henholdsvis 2018 og 2019.

Medarbejdere bør afvente ny skatteopgørelse
Ifølge Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) anbefales det, at medarbejdere, som måtte have modtaget en skatteopkrævning, ikke umiddelbart gør yderligere, men i stedet afventer en ny skatteårsopgørelse.

Ligesom med processen omkring indefrosne feriepenge har FPS aftalt med de grønlandske myndigheder, at alle oplysninger til brug for skattemyndigheders vurdering sker via FRS og FPS i fællesskab.

Beskatning af pensionsindbetalinger
Der er forskel på de danske og grønlandske regler omkring beskatningstidspunktet for pensionsindbetalinger, hvilket betyder, at pensionsselskaberne holder de to ordninger adskilt for at undgå dobbelt beskatning.

Der har dog været flere udfordringer i forhold til selve adskillelsen, og foreløbig afventer FPS nærmere fra de danske myndigheder før, pensionsselskaberne reelt kan adskille ordningerne.

For Forsvarets medarbejdere kan det betyde, at der forsat vil være fejl i forhold til beregningen af medarbejdernes skatteindbetalinger til de grønlandske skattemyndigheder. FPS, FRS, SKAT og pensionsselskaberne arbejder på at løse dette problem hurtigst muligt.

For den enkelte medarbejder kan det betyde, at årsopgørelsen kan være misvisende. FPS forventer at kunne oplyse yderligere om den videre proces inden årets udgang.

Andre nyheder