Statens overenskomster tiltrådt

OK24 forhandlingerne er afsluttet og det samme er nu også afstemningerne, der siden medio marts har været i gang i de mange forskellige faglige organisationer, der har statsansatte medlemmer, der jf. deres vedtægter har overenskomsten til afstemning.

De statsligt ansatte har sagt et overvældende ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste to år. Dermed er den aftale, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med finansministeren den 11. februar 2024, vedtaget. Aftalen har virkning fra 1. april 2024. Aftalen gælder for de næste to år.

-Det er også en god overenskomst. Der er rigtig mange gode elementer i den aftale ud over en pæn lønstigning til vores medlemmer, fastslår CS formand Jesper Korsgaard Hansen, der i disse dage er rundt på forskellige tjenestesteder og fortælle netop om den indgåede overenskomst.

CS er en af de organisationer, der ikke har afstemning om overenskomsten. Jf. CS vedtægter er det nemlig CS Hovedbestyrelse, der afgør om overenskomstresultatet godkendes eller afvises, og OK24 blev enstemmigt godkendt ved hovedbestyrelsesmødet i marts måned.

Over de kommende to år er aftalt generelle lønstigninger på 7,40 pct for alle statens ansatte. Dertil kommer 1 pct anvendt til øvrige forbedringer og til organisationsforhandlinger. Ud over dette forventes en lønudvikling på 0,4 pct, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse, lønanciennitetsstigninger mv.

De nye lønsatser vil snarest muligt blive lagt ud på CS hjemmeside.

Andre nyheder

Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg