Foto: Kim V. Michelsen/FSV

Tvungen afspadsering skal ske med mindst 80 timers varsel

Forsvaret skal have tilført milliarder af kroner inden for en tidsramme af knap ti år. Det har alle hørt. Men indtil videre er der ingen af de længselsfuldt ventede penge, der er tilflydt de militære arbejdspladser. Nærmest tværtimod. For i øjeblikket er Forsvaret i den situation, at budgetterne de fleste steder allerede er brugt, og som reaktion for at undgå yderligere overskridelser er der truffet en række besparende foranstaltninger. Det være sig aflysning af store åbent-hus arrangementer, øvelser, uddannelser/kurser og opgaver, der må sløjfes.

Samtidig oplever mange, at ledige stillinger venter længe med at blive genbesat.

I netmediet Olfi udtalte en oberst fra Flyvevåbnet i den forbindelse, at ”der vil blive indført »restriktiv udbetaling af mer- og overarbejde«, at alle medarbejdere skal forberede sig på to ugers tvungen afspadsering, og at en stribe aktiviteter, øvelser, uddannelsestiltag og opgaver må sløjfes. Men det er slet ikke sikkert, at det er tilstrækkeligt”.

Disse ord har givet anledning til stor forvirring og bekymring hos mange. For hvad mentes der med; ” restriktiv udbetaling af mer- og overarbejde“?

Uanset hvad der citeres for, så er reglerne nagelfaste. CS har fået en række henvendelser fra bekymrede medlemmer ude på tjenestestederne, der oplever, at folk bliver sat på tvungen afspadsering og ikke kan få udbetalt deres tilgodehavende frihed, på grund af den økonomiske situation, Forsvaret står i lige nu.

-Tvungen afspadsering kan kun ske med et forudgående rimeligt varsel, siger CS formand Jesper Korsgaard Hansen.

Med ledelsesretten i hånden kan arbejdsgiver nemlig frit beordre sine ansatte på tvungen afspadsering, men dette skal ske med et varsel på minimum 80 timer.

-Står der efter afspadsering stadig skyldigt merarbejde, har vores medlemmer en overenskomstsikret ret til at få udbetalt det hvert kvartal. Uanset om der er økonomi til det eller ej, understreger CS formanden videre.

Hvis afspadseringsfriheden ikke er afviklet inden for de aftalte frister, gælder nedenstående regler.

For civile tjenestemænd:

  • Skyldigt mer- og overarbejde kan udbetales 3 måneder efter normperioden; dvs. det mer- og overarbejde, der er optjent i f.eks. april, skal falde til udbetaling med udgangen af juli.

For overenskomstansatte civile:

  • Skyldigt mer- og overarbejde kan udbetales 3 måneder efter normperioden; dvs. det mer- og overarbejde, der er optjent i f.eks. første kvartal, skal falde til udbetaling med udgangen af andet kvartal.

For militært personel:

  • Skyldigt merarbejde kan udbetales 3 måneder efter normperioden; dvs. det merarbejde, der er optjent i f.eks. første kvartal, skal falde til udbetaling med udgangen af andet kvartal, hvis merarbejdet er over 20 timer.
  • Skyldige erstatningsfridage (Fridage til Gode) følger samme regler som skyldigt merarbejde, dog uden en bagatelgrænse på 20 timer.
  • Erstatningsfrihed for døgntjeneste, f.eks. øvelse og sejlads, udbetales ved udgangen af planlægningsperioden.

For uniformeret personel (Beredskabsstyrelsen):

  • Skyldigt merarbejde kan udbetales 3 måneder efter normperioden; dvs. det merarbejde, der er optjent i f.eks. første kvartal, skal falde til udbetaling med udgangen af andet kvartal efter et evt. fradrag.
  • Skyldige erstatningsfridage (Fridage til Gode) følger samme regler som skyldigt merarbejde, dog uden mulighed for evt. fradrag.

Når fristen for afvikling af mer- og overarbejde gennem afspadsering er nået, kan arbejdsgiver ikke nægte en udbetaling af friheder af økonomiske hensyn. Men arbejdsgiver kan tilbyde den ansatte en aftale om;

  1. Senere afvikling af afspadseringsfriheden; op til 12 måneder
  2. Overførsel til opsparingstimer; maksimalt 162,8 timer
  3. Overførsel til fridøgnsbank

Det er et tilbud, og det er lønmodtagers ret at sige ja -eller nej til tilbuddet. Ønsker man, som ansat, ikke nogen af de tre aftaler er arbejdsgiver forpligtet til at godtgøre frihederne kontant.

For visse frihedstyper, f.eks. fridage for weekendsejlads, vederlagsdage for 24-timers tjeneste m.fl. gælder der specielle regler.

(Kilde: CS konsulent Jesper Østergaard)

Andre nyheder

Nyheder

Demokratiets fødselsdag

5. juni 1849 sluttede knap 200 års enevælde og Danmark fik en ny forfatning, kendt som Grundloven. Mens voldsomme revolutioner rasede i andre europæiske lande

Læs mere »
Nyheder

Værd at vide i en ferietid

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i den periode, der kaldes hovedferien. Det er fra 1.maj til 30.september. Hvis du selv

Læs mere »
Nyheder

Kursen er sat mod nye krigsskibe

En række maritime organisationer er gået sammen med Forsvaret i et ’Nationalt Partnerskab’, der her til morgen kunne offentliggøre anbefalinger, der indeholder analyser og en

Læs mere »
Søg